Instalacje C.O.

Home / Portfolio / Instalacje C.O.
Instalacje C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania ( C.O. ), czyli instalacja c.o., system służący do rozprowadzania po budynku ciepłej wody służącej do ogrzewania.
Instalacja c.o. otwarta ma naczynie wzbiorcze,
umieszczone w najwyższym punkcie instalacji i otwarte na dostęp powietrza. Naczynie wzbiorcze, umożliwia przejęcie zwiększonej objętości wody podczas jej podgrzewania. W przypadku braku takiej możliwości, ciśnienie w instalacji nadmiernie wzrośnie, co może doprowadzić do jej rozszczelnienia lub zadziałania zaworu bezpieczeństwa. Przy instalacji zamkniętej ciśnieniowe naczynie wzbiorcze znajduje się zwykle przy źródle ciepła, np. kotle.