USŁUGI

Home / USŁUGI

Usługi instalacyjne

– instalacje gazowe
– instalacje centralnego ogrzewania
– instalacje sieci ciepłowniczych
– instalacje kanalizacyjne
– instalacje wodociągowe
– montaż przepływowych podgrzewaczy wody
– montaż automatyki grzewczej
– montaż armatury sanitarnej
– montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
– inne usługi zlecone w/g wcześniejszych uzgodnień z klientem

Dysponujemy własnym transportem

Zapytań ofertowych można dokonać osobiście w siedzibie firmy, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej